เรียน EXCEL แบบฉบับเดชคัมภีร์ธรรมดา วันเดียวรู้เรื่อง EXCEL TRAINING COURSE, EXCEL ADVANCED ,รับสอน EXCEL,เรียน EXCEL,สอน EXCEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 21 คน
 สถิติเมื่อวาน 35 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
334 คน
4188 คน
219416 คน
เริ่มเมื่อ 2010-10-04

                              

          แล้ว Save ไฟล์ Excel ลงคอมพิวเตอร์ เพื่อ
              ดูตัวอย่างการทำ Dashboard ในไฟล์ Excel มากกว่า 30 ตัวอย่าง

              คอร์ส เทคนิคการสร้าง Dashboard แบบมีสไตล์ ด้วย Excel

  หลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อ :
  การใช้ PivotTable และ Dynamic Chart สร้าง Dashboard ในรายงาน 
  Microsoft Excel โดยเฉพาะ เพื่อนำเสนอ ข้อมูล รายงาน ในมุมมองที่ชัดเจน
  และเข้าใจง่าย นำไปสู่การตัดสินใจได้ทันที

 การอบรมและบรรยาย :
 ประกอบด้วย ตัวอย่างและการปฏิบัติจริง(Workshop) ที่หลากหลายและแตกต่างกัน
 เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในการทำงานได้จริง รวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม

 ข้อกำหนด :
 ผู้ที่เข้าเรียนควรมีความเข้าใจใน Microsoft Excel ในระดับกลาง
 เป็นผู้ที่คุ้นเคยใช้ Excel อยู่แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องทราบสูตร ฟังก์ชั่นมากนัก

 ระยะเวลาในการ ฝึกอบรม : 1 วัน (9:00-16:30)

 ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ :
  •  การทำรายงานที่มีประสิทธิภาพด้วย PivotTableและDynamic Chart
  •  เรียนรู้เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ในระดับที่ลึกกว่า
  •  ลดการเสียเวลา และข้อผิดพลาดพื้นฐานในการทำรายงาน
  •  ได้รายงานที่นำเสนอได้ชัดเจน และน่าสนใจ 
  •  สามารถนำข้อมูลในรายงานไปตัดสินใจได้ทันที
  • ได้ลงมือทำ Workshop ด้วยตัวเอง มากกว่า 30 ตัวอย่าง
    **หมายเหตุ หลักสูตรนี้เหมาะกับ Excel 2013 ขึ้นไป
    สำหรับ เวอร์ชั่น 2010 มีบางฟีเจอร์ ที่ไม่สามารถใช้ได้ 

 หลังการอบรมและบรรยาย ต้องการให้ผู้เรียน เห็นภาพและมุมมองใหม่ๆ ในการใช้ Excel
 ในการทำ รายงาน หรือ การสร้างกราฟ ในรูปแบบ Dashboard ต่างๆ
 ผู้เรียน เกิดแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้ Excel ในระดับที่สูงขึ้น 
 เรียนรู้การใช้ Excel ที่สลับซับซ้อนขึ้น ตลอดจน การนำ Excel ไปใช้งาน
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างที่ควรเป็น เกิดผลลัพธ์ ที่ดีแก่ตัวผู้เรียน อย่างยั่งยืนต่อไป

     ท่านเคยเป็นแบบนี้ในการใช้ Excel ในการทำรายงานนำเสนอ หรือไม่

Ø มีข้อมูลใน Excel มากแต่ไม่ทราบวิธีการนำมาทำ กราฟ หรือรายงานสรุป
Ø ปกติทำกราฟรายงานสรุปเป็นประจำ แต่กราฟ หรือรายงานไม่น่าสนใจ
Ø ใช้เวลาในการทำรายงานสรุปนาน
Ø ต้องทำกราฟ หรือรายงาน สรุป ของสรุปอีกครั้ง หรืออีกหลายๆครั้ง
Ø อยากทำสรุปครั้งเดียวใช้งานได้เลย และกราฟน่าสนใจ
Ø หากแก้ไขกราฟ หรือ รายงาน ต้องใช้เวลานาน หรือต้องทำใหม่ทุกครั้ง
Ø ทุกครั้งที่มีข้อมูลเปลี่ยนไป ต้องมาทำกราฟหรือรายงานสรุปเริ่มต้นใหม่
Ø รู้สูตรต่างใน Excel มากพอสมควร แต่ไม่ทราบวิธีการทำกราฟหรือรายงานที่น่าสนใจได้
Ø กราฟหรือรายงานดูจืดชืด ไม่มีชีวิตชีวา
Ø เคยเห็นกราฟ/รายงาน ที่ Dynamic แต่ไม่รู้วิธีทำอย่างไร
Ø อยากทำให้กราฟหรือรายงานดูมีสีสรรน่าสนใจ แต่ไม่ทราบวิธี
Ø ไม่มีเวลาไปศึกษาค้นคว้าเอง เนื่องจากงานประจำ ล้นแล้วล้นอีก
Ø อยากทำกราฟหรือรายงานในรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่จำเจ
Ø อยากทำ Presentation แล้วมีคนสนใจติดตาม ไม่น่าเบื่อ
Ø อยากทำ Presentation โดยใช้ Excel แบบคลิกเดียวเอาอยู่
Ø มีข้อมูลใน Excel แค่ สามคอลัมน์ เช่น รายชื่อ แผนก อายุ แต่ไม่รู้วิธีการนำไปทำกราฟเพื่อนำเสนอที่น่าสนใจ
Ø มีข้อมูลใน Excel แค่ สองคอลัมน์ เช่น วันที่ กับยอดขาย แต่ไม่รู้วิธีการนำไปทำกราฟเพื่อนำเสนอที่น่าสนใจ
Ø การจัดวางข้อมูลใน Excel ไม่ดี ไม่ทราบวิธีการจัดวางเพื่อให้ง่ายในการนำไปทำกราฟหรือรายงานสรุป
Ø เป็นผู้บริหาร หรือ ผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน ต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ทำรายงานให้น่าสนใจ ดูง่าย และตัดสินใจได้ทันที
Ø เป็นผู้บริหาร หรือ ผู้จัดการ หรือหัวหน้างานที่ดูรายงานสรุปแล้วต้องมาทำสรุปเองอีกครั้งหรืออีกหลายๆครั้งเพื่อเสนอผู้บริหารระดับสูง
Øกราฟหรือรายงานที่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทำมา ดูยาก สรุปยาก จับประเด็นยาก
Ø อยากได้กราฟหรือรายงานแบบหน้าเดียวเอาอยู่
Ø มีรายงานที่ถูกทำสรุปมาแล้ว คอลัมน์แนวนอน เป็น เดือน 12 เดือน แนวตั้งเป็นหัวข้อ เช่น Category ของสินค้า
    หรือ Inventory หรือรายชื่อพนักงานขาย ต้องการนำไปทำรายงานอีกครั้ง ให้ดู Dynamic มีสีสรร
Ø ต้องการหลักสูตรการทำรายงาน แบบ Dashboard ที่ใช้เวลาเรียนระยะสั้นๆ ไม่เกิน 1 วัน
Ø และอื่นๆ

เราช่วยท่านได้ด้วยหลักสูตร ที่ออกแบบมาเพื่อการสร้าง Dashboard ด้วย Excel โดยเฉพาะ

Ø ใช้เวลาเรียนพียง 1 วัน แบบ In-House Training หรือแบบ Public Training
Ø ท่านไม่จำเป็นต้องมีความรู้ เรื่องสูตรต่างๆใน Excel มากนักมาก่อน
Ø ท่านได้ลงมือทำ Workshop ด้วยตัวเอง มากกว่า 30 ตัวอย่าง


หลังการอบรมและบรรยาย ต้องการให้ผู้เรียน เห็นภาพและมุมมองใหม่ๆ
ในการใช้ Excelในการทำรายงาน หรือ การสร้างกราฟ ในรูปแบบ Dashboard ต่างๆ
ผู้เรียน เกิดแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้ Excel ในระดับที่สูงขึ้น 
เรียนรู้การใช้ Excel ที่สลับซับซ้อนขึ้น ตลอดจน การนำ Excel ไปใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างที่ควรเป็น เกิดผลลัพธ์ ที่ดีแก่ตัวผู้เรียน อย่างยั่งยืนต่อไป

  หลักสูตรนี้ หลักๆ เรียนรู้อะไรบ้าง

 Ø ท่านจะได้เรียนรู้ การใช้ PivotTable สรุปข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
 Ø เข้าใจมุมมอง ของฐานข้อมูล ว่าสัมพันธ์กับรูปแบบ กราฟอย่างไร
 Ø การใช้ $ ในการล็อกเซลล์  หรือ พื้นที่ ในตารางข้อมูล ( Cell Reference) 
 Ø ควรกำหนดฐานข้อมูลเป็นแบบ Data Table หรือไม่ อย่างไร
 Ø การแก้ไข Data Table ให้กลับไปเป็นฐานข้อมูลแบบปกติ
 Ø ท่านจะทราบว่า ข้อมูลแม้มีน้อย แต่สามารถนำมาทำ Dashboard ได้ในหลายๆรูปแบบ
 Ø ท่านได้เรียนรู้ การทำ PivotTable ให้อยู่ในรูป Classic Layout ซึ่งง่ายในการนำข้อมูลจาก Field Setting ไปวาง
 Ø วิธีการ การตัดค่า Grand Total ออกจาก PivotTable
 Ø เริ่มต้นจาก ตัวอย่าง การทำ Dashboard จาก PivotTable จากตัวอย่าง ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับ PivotTable ได้เรียนรู้และใช้เป็น
 Ø ขยับไปใช้ Slicer ในการช่วยให้ Dashboard ดูมีชีวิตชีวา
 Ø ดึง  Timeline ใน PivotTable มาใช้ ในการเลือกช่วงเวลา เพื่อให้ Dashboard เกิด Dynamic ตามช่วงเวลาที่เลือก
 Ø การทำ Report Connections ของ Slicer และ Timeline กับทุกๆ PivotTable เพื่อให้ ทุกๆกราฟ Dynamic ไปพร้อมๆกัน ใน 1 คลิก
 Ø เรียนรู้ลักษณะการวางข้อมูลใน PivotTable  เพื่อง่ายในการนำไปสร้างกราฟ
 Ø เรียนรู้จากการสร้าง PivotTable 9 ตัวอย่าง ฐานข้อมูล สร้าง PivotTable และ Dashboard จาก PivotTable กว่า 20 ครั้ง สร้างจนคล่อง ในหลักสูตรนี้
 Ø เรียนรู้เทคนิค ข้อปลีกย่อยที่สำคัญของ Slicer และ Timeline
 Ø เรียนรู้ การ Group วันที่ใน PivotTable
 Ø เรียนรู้การ Group ตัวเลขใน PivotTable
 Ø เรียนรู้ การใช้ ฟังก์ชั่น MATCH หาตำแหน่งที่ต้องการแบบ Dynamic ทุกครั้งที่ PivotTable มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้ร่วมกับ VLOOKUP
 Ø เรียนรู้การใช้ Line Sparkline และ Column Sparkline
 Ø การกำหนดค่าสูงสุด (High Point) ต่ำสุด (Low Point) ใน Sparkline
 Ø การใช้ฟังก์ชั่น DATE ,DAY,MONTH,YEAR เพื่อช่วยให้ทราบว่า วันที่ใด ในแต่ละเดือน ที่มียอดขายสูงสุด-ต่ำสุด
 Ø การใช้ WEEKDAY เพื่อช่วยให้ทราบว่า วันใดในสัปดาห์ คือวันที่ มียอดขายสูงสุด ต่ำสุด
 Ø การใช้ Custom Formatting เพื่อแปลง Format ตัวเลข เป็น วันใน สัปดาห์ เช่น Sun Mon Tue …
 Ø การใช้ VLOOKUP ร่วมกับ Data Validation List สร้าง Dashboard
 Ø การใช้ HLOOKUP ร่วมกับ Data Validation List  และ Range Name สร้าง Dashboard
 Ø การสร้าง Project Gantt Chart โดยการใช้ IF(AND() ร่วมกับ Conditional Formatting
 Ø การสร้าง  Project Gantt Chart โดยการสร้างกราฟ วิธีนี้ ไม่ใช้ฟังก์ชั่น หรือ สูตรใดๆ
 Ø การสร้าง Dynamic Graph โดยการใช้ IF และ Data validation และ ฝังสูตรใน Conditional Formatting
 Ø การสร้าง Doughnut Chart  เพื่อแสดง % ในส่วนที่ Complete และ Pending
 Ø การสร้าง Guage Chart หรือ Speedometer Chart แบบแผงหน้าปัดรถยนต์
 Ø การนับจำนวนพนักงาน ตามช่วงอายุ แยกแผนก โดยการฝังรูปลงไปในกราฟ ร่วมกับ Sclicer ใน PivotTable (ประยุกต์ใช้กับรายงานแบบอื่นๆได้)
 Ø การแสดงตัวเลขในกราฟให้เป็นหน่วย หลักพัน(K) หรือ หลักล้าน(M)
 Ø การสร้างกราฟแบบ กำหนดให้ %  ที่เท่ากับหรือมากกว่า เป้าหมาย อยู่ด้านบนและเป็นสีเขียว % ที่น้อยกว่า อยู่ด้านล่าง เส้น เป้าหมาย และเป็นสีแดง
 Ø การทำ Dashboard ในรูปแบบ Traffic Lights ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 Ø การกำหนดค่าตัวเลขแบบ Manual ใน Conditional Formatting - Data Bar
 Ø การกำหนดค่า เปอร์เซ็นต์แบบ Manual ใน Conditional Formatting - Data Bar
   **การกำหนดเงื่อนไขของ % ไม่เหมือนกับการกำหนดเงื่อนไขแบบตัวเลข ต้องเขียนสูตรฝังลงไปใน Formula ของ Conditional Formatting
 Ø การเปลี่ยน ช่วง Number ใน Icon Set โดยกำหนดช่วงเงื่อนไขเอง เช่น 0-30 = Red , >30...<70 = Yellow , >=70 = Green
 Ø การเปลี่ยน ช่วง เปอร์เซ็นต์ ใน Icon Set  โดยกำหนดช่วงเงื่อนไขเอง เช่น 0-30% = Red , >30%...<70% = Yellow , >=70% = Green
   **การกำหนดเงื่อนไขของ % ไม่เหมือนกับการกำหนดเงื่อนไขแบบตัวเลข ต้องเขียนสูตรฝังลงไปใน Formula ของ Conditional Formatting
 Ø การใช้ Form Controlที่ Excel มีให้อยู่แล้วในการ คีย์บันทึกข้อมูลโดยไม่พึ่ง VBA. ใช้เวลาในการอธิบายวิธีสร้าง Form Control ไม่เกิน  5 นาที
 Ø การใช้ Scroll Bar (Form Control) ในการเลื่อนหาช่วงของข้อมูลตามที่กำหนด เพื่อทำกราฟ หรือ Dashboard ให้น่าสนใจ
 Ø การ Copy Template ของกราฟ ไปใช้กับกราฟอื่นๆ รวมทั้งการ Save Template ของกราฟเก็บไว้ใช้
 Ø การ สร้าง Mini Chart โดยใช้ฟังก์ชั่น REPT แทน Mini Chart แบบ Sparkline ในกรณีที่ข้อมูลไม่เหมาะกับการทำ Sparkline
 Ø การ สร้าง Dashboard โดยใช้ Radio Button
 Ø การ สร้าง Dashboard โดยใช้ Check Box
 เราคือ มืออาชีพ ในการ Training Excel
 อบรมและบรรยาย Excel มามากกว่า 200 องค์กร ทั่วประเทศ


Copyright (c) 2006 by bigcat9excel.com ,Excel advance, Excel Training,Excel Training Course ,รับสอน Excel,เซียน Excel ,Excel ขั้นเทพ,อบรม Excel , Excel basic, Excel พื้นฐาน,Excel เบื้องต้น,Excel ขั้นสูง,สอน Excel ,เรียน Excel ,เก่ง Excel,หลักสูตร Excel 2003,2007,2010 , pivot table