เรียน EXCEL แบบฉบับเดชคัมภีร์ธรรมดา วันเดียวรู้เรื่อง EXCEL TRAINING COURSE, EXCEL ADVANCED ,รับสอน EXCEL,เรียน EXCEL,สอน EXCEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 31 คน
 สถิติเมื่อวาน 31 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
693 คน
2866 คน
218094 คน
เริ่มเมื่อ 2010-10-04


 คอร์ส เจาะลึกฟังก์ชั่นสำคัญในการใช้ Excel

คอร์สระดับ Advanced

ใช้ Excel 2007 ขึ้นไป (แนะนำ 2013/2016/2019/Office 365)

หลักสูตร 1 วัน ( 9:00-16:30)


ทำไมจึงมีคอร์สนี้ :-

Excel มีฟังก์ชั่นให้เลือกใช้มากเกินกว่ากว่า 460 ฟังก์ชั่น และในอนาคตจะมีฟังก์ชั่นเพิ่มขึ้นอีกหลากหลายเพื่อรองรับการทำงานบน Excel แต่การจะเลือกใช้ฟังก์ชั่นทั้งหมดนั้นย่อมเป็นการยากที่จะเรียนรู้และนำไปใช้ได้ทั้งหมด การเลือกฟังก์ชั่นสำคัญๆ ใน Excel เพื่อใช้ในการทำงานจึงเป็นเรื่องจำเป็นต้องทราบ และต้องเรียนรู้....นั่นคือใช้ฟังก์ชั่นไม่มาก แต่ครอบคลุม การใช้งาน Excel ที่สามารถทำงานให้ลุล่วงลงไปได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ฟังก์ชั่นสำคัญๆ ในการ Excel ที่ควรเรียนรู้และสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายได้แก่ VLOOKUP, HLOOKUP, IF,SUMIF,SUMIFS, COUNTIF,COUNTIFS, MATCH, INDEX รวมไปถึงการใช้ PivotTable เป็นต้น

หลักสูตรนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อการเรียนรู้แบบเจาะลึกฟังก์ชั่นสำคัญในการใช้งานจริง – ใช้เวลาน้อยเพียง 1 วัน แต่ครอบคลุมฟังก์ชั่นสำคัญๆ ดังที่กล่าวมา โดยเน้นไปที่การอธิบายพื้นฐานของฟังก์ชั่น และนำไปใช้งานแบบเจาะลึก เข้าใจ นำไปใช้ได้จริงในหลายๆมุมที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นนั้นๆ หากท่านต้องการเรียนรู้ แบบไม่เอาฟังก์ชั่นอื่นๆมาก แต่ต้องการเรียนฟังก์ชั่นระดับ Advanced แบบเนื้อๆเน้นๆ เพื่อนำไปใช้งานได้จริง คอร์สนี้เหมาะกับท่านแน่นอน........

        

คำเตือน....

คอร์สนี้ไม่เหมาะกับมือใหม่ การบรรยายจะไปเร็วนิดหนึ่ง แม้นิดหนึ่งแต่หากท่านมีพื้นฐานไม่ดีมาก่อน ท่านจะเรียนลำบาก ตามไม่ทัน

หากท่านเป็นมือใหม่ ที่ใช้ Excel ได้ยังไม่ดีนัก ท่านไม่ควรลงเรียนคอร์สนี้...

คอร์สนี้ไม่ได้ยากเกินไปในการเรียนรู้ และเข้าใจ แต่มือใหม่ควรหลีกเลี่ยง


คอร์สนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเรียนฟังก์ชั่นสำคัญในการใช้งานจริงๆ แบบเจาะลึก ไม่เอามาก เอาแบบ เนื้อๆ เน้นๆ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่พื้นฐานการใช้ Excel ค่อนข้างดีมาก่อน เข้าใจการใช้ $ ล็อกเซลล์ หรือพื้นที่ในตาราง Excel

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่พื้นฐานการใช้ Excel ค่อนข้างดี แต่ยังไม่รู้สูตรหรือเทคนิคในทาง Excel มากนัก

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ไม่ต้องการ เรียนแบบเยิ่นเย้อ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่รู้ฟังก์ชั่นอยู่แล้ว แต่ต้องการลงลึกไปอีก

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการเรียนรู้ฟังก์ชั่น เพื่อลดการทำงานแบบ Manual

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้ PivotTable พื้นฐานที่สำคัญ


วัตถุประสงค์ 

เพื่อเน้นการเรียนรู้โดยมุ่งไปที่ ฟังก์ชั่นสำคัญๆ เป็นหลัก อาทิ VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH, IF, SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, PivotTable 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่นสำคัญ กับโจทย์ในรูปแบบที่หลากหลาย

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม พัฒนาความรู้ในการการใช้ฟังก์ชั่นให้มากยิ่งขึ้น

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มองเห็นการใช้ฟังก์ชั่นในระดับที่ซับซ้อนขึ้น


 หลักๆ ท่านจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง :-

ท่านจะได้เรียนรู้การใช้ VLOOKUP อย่างเข้าใจทั้งแบบ Exact Match (FALSE) และ Approximate Match (TRUE)


การใช้ทำให้ VLOOKUP ที่มีค่าซ้ำในสะพานเดียวกัน แสดงผลลัพธ์ทุกค่า – ปกติจะแสดงเฉพาะค่าแรกที่อยู่ด้านบนเท่านั้น


การใช้ VLOOKUP ข้ามชีท ข้ามไฟล์


การใช้ HLOOKUP รวมทั้งการเปรียบเทียบการใช้ HLOOKUP กับ INDEX


การใช้ MATCH ร่วมกับ INDEX แทน VLOOKUP เพื่อตัดข้อจำกัดกรณีที่ไม่สามารถ LOOKUP จาก ขวาไปซ้าย แท้จริงแล้ว MATCH + INDEX ใช้แทน VLOOKUP ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ LOOKUP จากซ้ายไปขวา หรือ ขวาไปซ้าย รวมไปถึงการใช้ VLOOKP แบบขั้นบันได ก็สามารถใช้ MATCH + INDEX แทนได้เช่นกัน ....แต่ในความเป็นจริงแล้วคนใช้งานส่วนใหญ่คุ้นเคยการใช้ VLOOKUP มากกว่า MATCH + INDEX หากตัดเรื่อง VLOOKUP ออกไปจากการใช้งาน Excel ท่านอาจจะต้องอยู่โดดเดี่ยวก็เป็นได้


เช่นเดียวกับการใช้ COUNTIF และ COUNTIFS ที่ท่านจะต้องเรียน ซึ่ง COUNTIFS สามารถใช้แทน COUNTIF ได้ทุกกรณี แต่ COUNTIF ถือกำเนิดขึ้นมาก่อนและยังคงมีการใช้งานอยู่อย่างแพร่หลาย ดังนั้นจึงไม่อาจละทิ้งการใช้ COUNTIF ไปได้

SUMIF และ SUMIFS ก็ต้องเรียน และทิ้งอย่างใดไปไม่ได้ เหมือนวัวคู่ล้อเกวียน ไปไหนไปกัน แต่ในอนาคตเบื้องหน้า  ฟังก์ชั่นประเภท ไม่เติม S เช่น COUNTIF , SUMIF อาจจะถูกเลิกใช้ไปทั้งหมดก็มีความเป็นไปได้  


และท่านจะได้ใช้ SUMIFS หาผลรวมแบบมีเงื่อนไขแบบสลับแกนด้วย (เงื่อนไขแบบแนวนอนและแนวตั้งในโจทย์ข้อเดียวกัน)


ท่านจะได้เรียนรู้การใช้ COUNTIF ทั้งสามแบบ และการนำไปใช้แบบหลากหลาย ในการใช้ประยุกต์กับฟังก์ชั่นต่างๆ 


ท่านจะได้เรียนรู้ การใช้ INDEX + MATCH+MATCH เพื่อที่จะไม่ต้องไปควานหาตำแหน่งของคอลัมน์เอง การใช้ MATCH + MATCH เพื่อให้ Excel หาคอลัมน์และ ROW ให้นั่นเอง แล้วจึงนำ INDEX ไปครอบจึงกลายเป็น INDEX + MATCH + MATCH


ท่านจะได้เรียนรู้การใช้ MATCH หาตำแหน่งของคอลัมน์ ในการใช้ VLOOKUP ด้วยเช่นกัน

ท่านจะไม่สับสนระหว่าง IFERROR กับ IF(ISERROR( ) อีกต่อไป

เรื่อง IF ท่านก็ต้องเรียน รวมทั้ง IF(AND และ IF(OR


ท่านจะหายสงสัยว่าทำไปการเขียนสูตร IF ซ้อน IF  จึงมักจะต้องเขียนจากด้านในไปด้านนอก ไม่เขียนจากด้านนอกเข้าไป การเขียนจากด้านในไปด้านนอกหมายถึงการเขียน IF เสร็จแล้ว กรณีจะซ้อน IF ต้องนำ IF ไปครอบ IF อีกชั้นโดยอยู่หน้าไม่ใช่อยู่หลัง สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะหลักการของ IF เงื่อนไขสุดท้ายต้องเป็นเท็จเสมอ ฟังแล้วก็งง มาเรียนเถอะแล้วท่านจะเข้าใจ


เรื่อง IF แบบขั้นบันได หรือ IF ตัดเกรด ก็ต้องทราบ มันเป็นเรื่องสำคัญ สามัญ ประจำ Office

ท่านจะเข้าใจว่า การใช้เครื่องหมาย มากกว่า หรือน้อยกว่า มีความสำคัญมาก ในการใช้ IF แบบขั้นบันได หรือลักษณะ IFแบบตัดเกรด

การใช้ PivotTable และฟังก์ชั่นสำคัญๆ ที่ท่านควรทราบ


    Course Outline

 • การสร้าง Range Name
 • การแก้ไข Range Name
 • การสร้าง Range Name จาก Top row
 • สะพานใน VLOOKUP
 • VLOOKUP แบบ Exact Match
 • VLOOKUP แบบ Approximate Match
 • เทคนิค VLOOKUP หลายๆคอลัมน์
 • VLOOKUP ชนข้อมูล
 • VLOOKUP กับ IFERROR
 • VLOOKUP กับ IF(ISERROR( )
 • VLOOKUP ข้ามชีท
 • VLOOKUP ข้ามไฟล์
 • VLOOKP Multiple Data ( VLOOKUP ฐานข้อมูลมากกว่า 1 ชุด)
 • VLOOKUP ที่มีค่าซ้ำ โดยให้ดึงทุกค่ามาแสดง
 • VLOOKUP ร่วมกับ MATCH
 • VLOOKUP แทน IF แบบ ขั้นบันได หรือ IFตัดเกรด
 • MATCH
 • INDEX
 • การใช้ INDEX ร่วมกับ MATCH
 • การใช้ INDEX+MATCH+MATCH
 • IF ชั้นเดียว
 • IF(AND()
 • IF(OR()
 • IF ซ้อน IF
 • IF ตัดเกรดแบบขั้นบันได
 • การใช้ IF เพื่อให้กราฟ Dynamic
 • SUMIF
 • SUMIF เพื่อหาผลรวมข้ามคอลัมน์
 • SUMIF เงื่อนไขในลักษณะไม่เท่ากับ
 • SUMIF เงื่อนไขในลักษณะไม่เท่ากับแล้วต้องอ้างอิงเซลล์อื่น
 • SUMIFS
 • SUMIFS ข้อมูลในลักษณะสลับแกน
 • COUNTIF เงื่อนไขเดียว
 • COUNTIFS
 • COUNTIF - 3 แบบ
 • HLOOKUP
 • เปรียบเทียบ HLOOKUP และ INDEX
 • PivotTable Classic Layout
 • การตั้งค่า Auto Refresh ใน PivotTable
 • การเปลี่ยนแหล่งข้อมูล ใน PivotTable
 • การกรุ๊ป ใน PivotTable
 • การเติมรายการจากฐานข้อมูลให้เต็มทุกแถวใน PivotTable ( Repeat item labels)
 • การ Remove Subtotal ใน PivotTable
 • การ Remove Grand Total ของแถว และคอลัมน์ ใน  PivotTable
 • การ Sort ใน PivotTable
 • การ Format Cells ใน PivotTable
 • การสร้างกราฟใน PivotTable
 • การเปลี่ยนแหล่งข้อมูล ใน PivotTable
 • การใช้ PivotTable หาค่าเฉลี่ยของราคา
 • การใช้ PivotTable หาค่าซ้ำของข้อมูล
 • Slicer และ Timeline ใน PivotTable
 • ROUND ROUNDUP ROUNDDOWN
 • IFERROR
 • IF(ISERROR()
 • DATE DAY MONTH YEAR WEEKDAY
 • LEFT, RIGHT, MID, SEARCH, LEN
 • การฝังสูตรใน Conditional Formatting แบบเจาะลึกเข้าใจ เอาไปใช้ได้จริง
 • Shortcut คีย์ และ เทคนิคต่างๆที่ช่วยให้การทำงานได้อย่างรวดเร็วอีกเพียบ
 • สอดแทรกเนื้อหาอื่นๆ อีกมากมาย

---------------------------------------------------------------------

ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจในหลักสูตรการอบรมของเราด้วยดีตลอดมา

เราคือ มืออาชีพ ในการ Training Excel

แมวใหญ่ คือเซียน Excel รู้ลึก รู้จริง เรื่อง Excel

อบรมและบรรยาย Excel มามากกว่า 200 องค์กร ทั่วประเทศ

www.bigcat9excel.com

Email : bigcat9excel@gmail.com

Tel : 083-246-6789Copyright (c) 2006 by bigcat9excel.com ,Excel advance, Excel Training,Excel Training Course ,รับสอน Excel,เซียน Excel ,Excel ขั้นเทพ,อบรม Excel , Excel basic, Excel พื้นฐาน,Excel เบื้องต้น,Excel ขั้นสูง,สอน Excel ,เรียน Excel ,เก่ง Excel,หลักสูตร Excel 2003,2007,2010 , pivot table